برگزاری آنلاین کنفرانس
1400/05/12

با توجه به تداوم و تشدید وضعیت کرونایی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.