سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر امین حکیم
1400/06/09

سخنرانی استاد ارجمند جناب آقای دکتر امین حکیم
عضو محترم هیات علمی دانشگاه و دبیرعلمی کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

ضمنا، نظر به درخواست های مکرر پژوهشگران ارجمند؛ سامانه جهت ارسال مقالات تا اطلاع بعدی باز می باشد. لطفا در ثبت نام و ارسال مقالات تسریع نمایید.