تکمیل فرم پاورپوینت سخنرانی
تکمیل فرم پاورپوینت سخنرانی

به اطلاع پژوهشگران ارجمند دارای مقاله پذیرفته شده به صورت ارایه شفاهی در "اولین کنفرانس بین المللی مديريت و صنعت " می رساند که در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم پاورپوینت سخنرانی اقدام و حداکثر تا 9 شهریورماه 1400 آن را به خط واتساپ 09054835293 ارسال نمایند.
فرم سخنراني 1


1400/06/07 (9 ماه قبل)