امکان نمایه در SID
امکان نمایه در  SID

بر اساس هماهنگی های انجام شده امکان نمایه مقالات توسط مرکز اطلاعات علمی کشور SID برای مقالات پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت فراهم شده است.


1399/10/12 (9 ماه قبل)