لینک برگزاری کنفرانس
لینک برگزاری کنفرانس

"چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت" روز جمعه 7 بهمن ماه 1401 از ساعت 15 تا 20  به صورت آنلاین برگزار می شود.
لینک برگزاری کنفرانس

https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf44

یوزر نیم   abc
پسورد 12345678

 


چهارشنبه 5 بهمن 1401 (9 ماه قبل)