برگزاری آنلاین کنفرانس

با توجه به تداوم و تشدید وضعیت کرونایی، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.


1400/05/12 (1 سال قبل )